Vår ambition är att förvalta och förädla de fastigheter vi äger, att vi har en hög kundnöjdhet och att vi jobbar i rätt riktning med miljöfrågor. 

 

Settergrensfastigheter är medlemar i fastighetsägarföreningen.